Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probírané učivo

 

 

Příspěvky

20 6. -24. 6.

12. 6. 2011

Písanku č. 5 prosím uschovejte do 2. třídy NEVYPLNĚNOU. SKONČILI JSME NA STR. 10, ALE NEPSALI JSME VŠE.

Matematika - procvičování učiva = pracovní listy

Prvouka - Léto, plody léta, houby

Čtení - z vlastní knihy, pracovní listy na čtení - pochopení čteného

Tento týden děti čeká suplování, jsem nemocná.

 

6. 6. - 10. 6.

5. 6. 2011

ČJ - procvičování učiva = slova nadřazená, podřazená; procvičování slov se slabikami bě, pě, vě, mě;  ď, ť, ň

Psaní - dokončení 4. dílu písanky, 5. díl

Čtení - mimočítanková četba Teta to plete, rozloučení s čítankou

Matematika - sčítání a odčítání do 20, str. 43, 44  procvičovací sešit str. 22

Prvouka - léto, houby a plody

Úterý - projektový den (viz rubrika Informace pro rodiče)

 

23. 5. - 27. 5.

20. 5. 2011

Čj - nácvik písmen f, F, ch, Ch; upevňování čtecích dovedností, čtení s porozuměním, poznávání vět, doplňování slov do vět podle významů

Písanka str.  23 - 27

Čítanka str. 18 - 25 + docvičení básničky Včelička (4 děti zatím nemají hvězdičku)

Matematika -Rozklad čísel, odčítání do 20  s přechodem přes desítku s číslem 11 a 12

Velká matematika str. 39 - 41, malá matematika str. 18 - 20/ A, B, C, D

Prvouka - Volně žijící zvířata, jejich zařazení, znaky, vyhledávání

V případě pěkného počasí nás čeká vycházka do okolí (úterý?, čtvrtek?)

Prosím, nevyhazujte dětem pracovní listy, zakládáme si je.

V tomto týdnu si zřejmě napíšeme kratičké procvičování z M a Čj.

Další týden nás čeká prvouka.

 

 

16. 5. - 20. 5.

1. 5. 2011

Psaní - nácvik písmen ř, Ř,  g, G

Čítanka -  SLAVNOST ČÍTANKY, str. 11 - 19, pořádek slov  ve větě, vyhledávání začátku a konce věty, čtení s porozuměním

Rozklad čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

Matematika str. 37 - 38, malá matematika str. 18

Prvouka - Užitečná zvířata a živočichové

 Nemocné děti mají pracovní sešity na vrátnici.

 

11. 4. - 15. 4.

8. 4. 2011

Písanka - nácvik psacích písmen S, Š, š, L (str. 1 - 6)

Matematika - sčítání a odčítání do 19 bez přechodu desítky

Velká matematika str. 17 - 20, malá matematika do str. 9

Slabikář - slabiky di, ti, ni

Prvouka- Jaro, okolí mého bydliště, vznik nového života 

 

4. 4. - 8. 4.

3. 4. 2011

Písanka 3. díl - dokončení

Slabikář str. 81 - 87

Prvouka - Jaro ( jarní rostliny, práce na jaře)

j0436863.png

 

7. 3. - 11. 3.

6. 3. 2011

Čtení - grafické rozlišení v textu písmena ř;  vyvození písmena G, g

Písanka str. 18 - 21 (možná i 22)

Matematika -  procvičování sčítání a odčítání do 10, číselná řada 0 - 20, posloupnost čísel, desítky a jednotky (velká matematika - dokončení 2. dílu, malá matematika - dokončení 2. dílu)

Prvouka - První pomoc, důležitá tel. čísla

 

28. 2. - 4. 3.

27. 2. 2011

Matematika - sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy, práce s číselnou osou

Malá matematika str. 17 - 19, velká matematika str. 36 - 40

Psaní - písanka str. 13 - 16

Čtení - slabikář str. 67 - 73

Prvouka - Význam očkování

 

21. 2. - 25. 2.

20. 2. 2011

Vyvození, sluchové rozlišení, čtení - písmeno B

Písanka str. 11 - 13

Matematika str. 32 - 37, procvič. sešit str. 16 - 17

Prvouka - Správné držení těla (str. 6)

 

8. 2.

8. 2. 2011

Všechny učebnice stonálků jsem nechala na vrátnici. Zde si je můžete vyzvednout a doplnit chybějící učivo.

Do konce týdne dokončíme ve velké matematice a v pracovním sešitu sčítání a odčítání do 9.

Sčítání a odčítání do 10 začneme probírat příští týden, až nás bude víc.

Nové písmeno v písance také začneme až příští týden, tento týden budeme opisovat a přepisovat text.

Pouze ve slabikáři začneme číst C, c, jelikož nám čtení začíná jít velice pěkně (i Vaší zásluhou).  

Pozdrav všem nemocným s přáním rychlého uzdravení

 

 

7. 2.

7. 2. 2011

Matematika str. 24, 25,  (většinou tyto stránky jž mají děti doplněné) 26, str. 11 a 12 (malá matematika)

Písanka str. 6 + opis a přepis vět

Slabikář str. 51

Prvouka - Naše tělo

Pro velikou nemocnost  v učivu zatím dál nepůjdeme.

 

24. 1. - 28. 1.

23. 1. 2011

Psaní - nácvik d

Čtení - slabikář str. 44 - 47

Matematika str. 19 - 21, m M str. 8, 9

Prvouka -   procvič. hodin + 2. díl

 

17.1. - 21. 1.

14. 1. 2011

Matematika - procvič. pamětného sčítání a odčítání do 7, sčítání a odčítání do 8

Psaní - přepis slabik, slov, vět a číslic (ukončení 2. dílu písanky, písmeno n, N)

ČJ - čtení víceslabičných slov a vět, seznámení se čtením předložek, vybírání a zařazování slov do vět podle významu

PRV - Hodiny

 

3. 1. - 7. 1. 2011

2. 1. 2011

Slabikář str. 30 - 33

Písanka str. 25 - 27

Matematika str. 8 - 11, procvičovací sešit str. 4 ,

Prvouka str. 27 - 28

 

13. 12. - 17. 12.

12. 12. 2010

Písanka str. 23, 24

Slabikář str. 26 - 29

Matematika str. 4 - 7, procvič. sešit str. 1 - 3

PRV str. 26, 27

 

6. 12. - 10. 12.

3. 12. 2010

 Psaní slov, písanka str. 18 - 21

Slabikář - písmeno Dd, seznámení se čtením zavřených slabik

Matematika str. 49, 51, 52; procvičovací sešit str. 18, 23

Prvouka str. 24, 25

 

29. 11. - 3. 12.

28. 11. 2010

Písanka str. 15 - 18

Matematika - sčítání a odčítání do 5, rozklad čísel, matematický řetězec,  slovní úlohy, počítání do 10

Čtení - sluchová analýza a syntéza, procvičování správného čtení slabik, slov a vět, skládání slov a vět

Prvouka - Mikuláš a tradice, Důležitá telefonní čísla

 

22. 11. - 26. 11.

17. 11. 2010

Písanka str. 11, 12, 13 (přepis slabik a jednoduchých vět)

Matematika - sčítání a odčítání do 5, jednoduché slovní úlohy

Slabikář str. 8 - 12

Prvouka - rodina a příbuzenské vztahy

V pondělí poprosím děti, aby si na čtvrtek 25. 11. přinesly fotografie svých nejbližších.

 

15. 11. - 16. 11.

12. 11. 2010

Písanka str. 10 + diktát slabik a jednoduchých slov

Matematika str. 33 a 34, procvičovací sešit str. 15

Prvouka str. 22

Slabikář - T (čtení slabik a  jednoduchých vět) 

 

8. 11. - 12. 11.

6. 11. 2010

                    ŽA dokončení 

                     Písanka str.  7 - 9

                    Matematika str. 30 - 32, malý sešit str.12, 13

                    PRV str. 17 - 19 (procvičování)

 

Učivo v týdnu od 1. 11. do 5. 11.

3. 11. 2010

Písanka - přepis slabik, nácvik písmenka a (str. 6, 7)

ŽA - slabika, slovo, věta; čtení slabik, skládání slabik do slov

M- sčítání a odčítání do 4, nácvik číslice 5, počet 5 (str. 28 - 30), malý sešit str.11, 12

PRV - Podzim v lese (str. 17)

 

 

 

25. 10.

25. 10. 2010

             PÍSANKA STR. 4 (3 ŘÁDKY) + UVOLŃOVACÍ CVIKY

ŹA STR. 27 - VYZNAČENÍ POLOHY PÍSMENA (HLÁSKY) T

MATEMATIKA STR. 27/ 1, 2, 3; MALÝ PROCVIČOVACÍ SEŠIT STR. 10/ D

 

25. 10. - 26. 10.

22. 10. 2010

                              Psaní - písanka str. 4 nácvik písmenka u

ŽA - čtení slabik s T, t; sestavování slabik

                                Matematika - počítáme do 4

                              - velká matematika str. 26, malá matematika 10/ D

                                Prvouka - procvičování učiva

Pokud v týdnu od 2. 11. - 5.11. bude trochu slušné počasí, vypravíme se na průzkum do podzimního lesa.

 

18. 10. - 22. 10.

15. 10. 2010

                   ŽA - písmenka t T a p P

                                                      Psaní - uvolňovací cviky a dokončení str. 1

                                                       Matematika - nácvik číslice 4, počítání do 4

Planetárium 21. 10. (prvouka), + str. 15 - Sledujeme počasí

 

7. týden od 11. 10. - 15. 10.

10. 10. 2010

11. 10. - 15. 10.

 

6. týden od 4. 10. do 8. 10

4. 10. 2010

6. týden od 4. 10. do 8. 10

 

29. 9. - 1. 10.

30. 9. 2010

Středa, čtvrtek, pátek

 

27. 9.

27. 9. 2010

     

 

24. 9.

23. 9. 2010

 

23. 9.

22. 9. 2010